martes, 20 de febrero de 2007

Una Carretera (cat)

Continuo amb els meus articles sobre equilibri territorial. Això ja és tema de batlles i paers, però no per aquest motiu deixaré de ficar-hi cullerada.

De fet la intenció d'aquest article, és extendre la idea de mancomunitat metropolitana, és a dir, de conjunt urbà, com podria ser barcelona o madrid, a comunitats més petites.

Està clar que fer això és complicat i té moltes limitacions, però la idea igualment és la següent: aconseguir tenir els mateixos serveis, comunicacions, teixit urbà, que pot tenir una ciutat de pes, aplicats a una petita vila que tingui nuclis agregats.

Coneixem perfectament que la majoria aplastant de les zones rurals necessiten cotxe per a sobreviure. La base de la comunicació i per tant de la vida, és poder moure's en vehicle privat. D'altra banda, es suposa que hi ha vies de comunicació correctes per a poder-se desplaçar. Si un ha d'anar al metge, s'ha de desplaçar, aquest és l'únic punt crític.

Però no estem parlant de sobreviure. Tenir carreteres dignes, ha de possibilitar que la vida sigui el més senzilla possible. Si un viu en un nucli allunyat i s'ha de desplaçar de quatre a sis vegades al dia al nucli més gran, per a poder portar els nens al col·legi, treballar, dinar, etc, val més que aquestes vies de comunicació possibilitin un tràfec agradable. No es tracta d'arribar, sinó de què sigui el menys feixuc possible.

En el cas dels nuclis rurals, moltes vegades la via no està en condicions i per tant o bé el vehicle ha d'estar preparat o bé el conductor ha d'estar experimentat. Però realment el que es necessita són vies de comunicació amples, en condicions, segures i còmodes.

El següent pas seria aconseguir que qualsevol pugui desplaçar-se de forma puntual i sense conduir. Això ja és més complicat, encara que amb taxis privats es pot fer, però és més car és clar. Tot és qüestió d'acostumar-s'hi, i és cert que l'ésser humà s'acostuma a tot. De totes maneres, s'hauria d'estudiar quina forma de transport es podria posar en marxa per a possibilitar una xarxa de "transport públic". El més probable seria instaurar un sistema comunitari de transport a través de vehicle privat. Això comportaria un esforça considerable per part dels usuaris, per a actualitzar les seves dades en una pàgina uep que distribuís els mitjans. És a dir, es podria apuntar que un usuari va a treballar cada dia a les 08:30. Altres usuaris, a través de la uep, podrien sol·licitar apuntar-se a aquest transport. Aleshores, en el punt de trobada, l'usuari transportista podria recollir els usuaris acceptats a la uep. Finalment es podria desenvolupar un sistema de pagament per tal de compartir costs.

Quin seria l'efecte de mesures com aquesta? Jo crec que augmentaria en general l'eficiència de la societat, la felicitat de fet, i disminuirien les despeses, donat que es compartirien vehicles. De tota manera, totes les mesures que puguin facilitar l'accés a serveis, crec que seran ben rebudes (hi pot haver moltes més idees, imaginació al poder)

Podria frenar la migració d'habitants al poble gran, i animar a més joves a instal·lar-se al poble petit.

No hay comentarios: